Miért bízza ránk társasháza kezelését?

Az Interház azzal a céllal jött létre, hogy több mint húsz éves projektvezetői tapasztalattal, felkészült szakemberekkel segítsük a hazai és nemzetközi tulajdonosi körrel rendelkező társasházi közösségek gazdálkodását, optimális, megbízható megoldásokat kínáljunk a lakóházak működéséhez. 
Az ingatlan minden tulajdonos számára a legbecsesebb vagyontárgyak közé tartozik, ezért nem mindegy, hogy ki és hogyan vigyáz rá, miként gyarapítja értékét. A személyes tapasztalatunk ugyanakkor azt mutatja, hogy a társasházkezelés – bár az utóbbi időben sokat fejlődött-, az egyre gyorsuló gazdasági, műszaki, jogi kihívásokkal egyelőre nem tudott lépést tartani. 
Ezért határoztuk el, hogy magas színvonalú, komplex szolgáltatást kínáljunk azoknak a közösségeknek, amelyek számára a folyamatos, nyílt kapcsolattartás, a kiegyensúlyozott gazdálkodás és működés kiemelt értéket képvisel.

Szolgáltatásaink

TÁRSASHÁZKEZELÉS

 • Közös képviseleti ügyvitel
 • Társasház érdekeinek érvényesítése
 • Aktív kommunikáció a hazai és nemzetközi tulajdonosokkal
 • Közreműködés a döntéshozatalban, közgyűlések összehívása, határozatok végrehajtása
 • Gazdasági, jogi, műszaki javaslattétel, projektmenedzselés

HATÁKONY GAZDÁLKODÁS

 • Gazdálkodási – hasznosítási terv kidolgozása
 • Éves beszámoló elkészítése
 • Átlátható könyvvezetés, pénzügyek intézése
 • Gazdasági átvilágítás, költségek racionalizálása
 • Közös költség beszedése, tartozások kezelése

MŰKÖDÉS OPTIMALIZÁCIÓ

 • Zavartalan üzemeltetés megszervezése
 • Felújítási, karbantartási tervkészítés
 • Műszaki állapotfelmérés, alvállalkozók szervezése, ellenőrzése
 • Hatósági ügyintézés
 • Ügyfélszolgálat, ügyelet

JOGI KÖZREMŰKÖDÉS

 • Társasházi bejegyzés, alapító okirat módosítás lebonyolítása
 • SZMSZ, házirend, adatvédelmi, tűzvédelmi szabályzat törvényi megfeleltetése
 • Kintlévőségek behajtása
 • Peres és peren kívüli eljárásokban megfelelő szaktudású képviselet biztosítása
 • Pályázatfigyelés, tervezés

SZOLGÁLTATÁSOK

 • Közös területek rendszeres takarítása
 • Kertgondozás, fűnyírás, öntözőrendszer karbantartás, metszés, virágágyak gondozása

Kapcsolat

Nagy Ildikó

+36 30 206 5242

Hogyan kezdjük meg együttműködésünket?

Group 40

Amennyiben a közösség úgy dönt, hogy az Interházat bízza meg a közös képviselettel, úgy ehhez a társasház legfőbb döntéshozó szerve, a közgyűlés határozata szükséges, amely a Társasházi törvény szerint előírt formai követelményeknek megfelelően, két módon lehetséges.

Egyrészt az éves rendes közgyűlésen kerülhet sor. Bármely tulajdonos kezdeményezheti a jelenlegi közös képviselővel egyeztetve, felmentését, valamint az Interház megválasztását tartalmazó határozati javaslatok napirendre tűzését.

• Másrészt a lakóközösség is összehívhatja a közgyűlést. Ez abban az esetben lehetséges, ha a tulajdoni hányad legalább 1/10-ével rendelkező tulajdonostársak írásban kérik. A közös képviselőnek ebben az esetben 30 nap áll rendelkezésére, hogy összehívja a közgyűlést. Amennyiben a közös képviselő ennek nem tesz eleget, akkor a 30. napot követő 15 napon belül a Számvizsgáló Bizottságnak is van lehetősége erre, amelyet ha elmulaszt, akkor már bármely tulajdonostárs jogosulttá válik összehívni a közgyűlést.
Kérje ajánlatunkat, és ingyenes konzultációt biztosítunk, mely a személyes egyeztetést, valamint a társasház bejárását is tartalmazza.

Rólunk

Mi is megtapasztaltuk, amikor a társasház ügyei nem a normális mederben folynak, a ház problémáinak nincs gazdája, a közös képviselő elérhetetlen. A rendezetlen könyvelés, az elhanyagolt karbantartások, a felhalmozott kintlévőségek mind olyan terhek, melyek nem szolgálják a társasház tulajdonosainak érdekét.


Hiszünk abban, hogy a társasház zavartalan működésének alapját a hatékony gazdálkodás, a műszaki stabilitás és a jogi háttér jelenti. A megoldás az Interház, mely közgazdász, műszaki és jogi szakértőkből álló csapatával, több évtizedes projektvezetési tapasztalattal, megbízható komplex szolgáltatásokat nyújt a hazai és nemzetközi tulajdonosok számára.